Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων yanfgb.gr.

Τα φυσικά πρόσωπα που επισκέπτονται την παρούσα ιστοσελίδα yanfgb.gr («χρήστες») μπορούν να πλοηγούνται σε αυτή και να κάνουν χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της είτε ως απλοί επισκέπτες είτε ως εγγεγραμμένοι χρήστες και για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων λόγω της πρόσβασης αυτής ισχύει η παρούσα πολιτική. Οι κατωτέρω όροι της παρούσας πολιτικής αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Όρων και Προϋποθέσεων που διέπουν συνολικά το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών ή εγγεγραμμένων χρηστών πραγματοποιείται από την ατομική επιχείρηση «Arsen Hakobyan», που εδρεύει στο 34ο χλμ λεωφόρου Πόρτο Ράφτη – Μαρκόπουλου στην Αττική, (ΑΦΜ: 106391162, Δ.Ο.Υ Κορωπίου), email: info@yanfgb.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας: 699 812 9118 (εφεξής η «yanfgb» ή η «επιχείρηση»), η οποία αποτελεί τον Yπεύθυνο Eπεξεργασίας και συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ («ΓΚΠΔ») και το εκάστοτε ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και τα λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή εφαρμοστέα νομοθετήματα που αφορούν την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γενικά, και δη στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Η επιχείρηση έχει λάβει όλα τα εύλογα τεχνικής και οργανωτικής φύσεως μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Για οποιαδήποτε απορία ή βοήθεια σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από την επιχείρηση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο ανωτέρω email: info@yanfgb.gr ή και τηλεφωνικά στο 699 812 9118.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας μας απευθύνονται σε ένα γενικό κοινό και δεν στοχεύουν ούτε απευθύνονται σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει δεδομένα ανηλίκων χωρίς τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων, θα προχωρούμε απευθείας σε διαγραφή τους.

Σας ενημερώνουμε ότι η παραχώρηση των δεδομένων στην yanfgb.gr μπορεί να είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθούν οι κατωτέρω αναφερόμενοι σκοποί ή προαιρετική. Η υποχρεωτική φύση τους επισημαίνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα δεδομένα. Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων δεδομένων, και μπορεί πχ. να καταστεί αδύνατη η εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης ή η δημιουργία λογαριασμού σας κλπ. Η παραχώρηση επιπρόσθετων δεδομένων πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής δεδομένων, αλλά χρησιμεύει στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πως και ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε:

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται.
• Δεδομένα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας και τη δημιουργία και διαχείριση λογαριασμού χρήστη προκειμένου να σας παρέχουμε τις λειτουργίες αυτού, όπως πχ. διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), κωδικό πρόσβασης (password), όνομα, επίθετο κλπ.

Κάθε χρήστης υποχρεούται να καταχωρεί προσωπικά στοιχεία που είναι πλήρη και αληθή. Η yanfgb.gr διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής λογαριασμού χρήστη εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία τα οποία δήλωσε είναι αναληθή ή χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του καταχρηστικά ή επιδιώκει να αλλοιώσει την ιστοσελίδα και την φυσιογνωμία της. Επίσης ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής του λογαριασμού του ανά πάσα στιγμή.
Δεδομένα και πληροφορίες που μας παρέχετε κατά κατά την πραγματοποίηση κάποιας συναλλαγής (υποβολής παραγγελίας/αγοράς) μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Γενικά έχετε την δυνατότητα πραγματοποιήσετε αγορά μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είτε ως επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για την πραγματοποίηση συναλλαγής είτε αγοράζετε ως επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης είναι ενδεικτικά τα εξής:
Όνομα, επίθετο, όνομα εταιρείας, επάγγελμα, διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας, διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση χρέωσης), στοιχεία τιμολόγησης όπως ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ. (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο), πληροφορίες πληρωμής όπως πχ. αριθμό λογαριασμού, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), ειδικές σημειώσεις/ οδηγίες από εσάς σχετικά με την παραγγελία κλπ.

Επιπλέον των ανωτέρω συλλέγουμε ενδεικτικά και τα ακόλουθα μόνο για τους εγγεγραμμένους χρήστες οι οποίοι έχουν δημιουργήσει λογαριασμό:
Ιστορικό παραγγελιών, συχνότητα επισκέψεων, προϊόντα που βρίσκονται στη λίστα αγαπημένων κλπ.

Στην περίπτωση που ο παραλήπτης είναι διαφορετικό πρόσωπο από το χρήστη (πχ. δώρα) ή από το πρόσωπο τιμολόγησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει τη ρητή συναίνεση και συγκατάθεση του τρίτου αυτού φυσικού προσώπου, για την υποβολή και καταχώρηση των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων που θα επιτρέψουν την εκτέλεση της παραγγελίας, ειδικά την τιμολόγηση υπέρ τρίτου ή / και την παράδοση της παραγγελίας στο ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση αυτού (με καταχώρηση και τηλεφώνου επικοινωνίας), και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τυχόν αξιώσεις του προσώπου αυτού έναντι της yanfgb.gr.
Πληροφορίες που μας παρέχετε όταν επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πχ αποστολή παραπόνων/ σχολίων σας.
Δεδομένα που μας παρέχετε όταν κάνετε οικειοθελώς εγγραφή στα ενημερωτικά μας δελτία- newsletters (πχ. διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)).
Τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση/ δραστηριότητά σας στο διαδίκτυο και την ιστοσελίδα μας όπως πχ. τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου της συσκευής πρόσβασης (IP address), οι οποίες συλλέγονται αυτομάτως όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας.
Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies εδώ.

Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα.

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και με ποιες νομικές βάσεις:

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας:
• Σε περίπτωση δημιουργίας λογαριασμού χρήστη, για σκοπούς διαχείρισης της εγγραφής σας και για να σας παρέχουμε τις λειτουργίες λογαριασμού ώστε να διευκολυνθεί η σύναψη αγοράς προϊόντων ή/και υπηρεσιών με συμπληρωμένα τα διάφορα δεδομένα τιμολόγησης, αποστολής και πληροφορίες για τις αγορές σας. Επίσης επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα για την ταυτοποίησή σας και τη διασφάλιση της πρόσβασής σας στο λογαριασμό. Νομική βάση της ανωτέρω επεξεργασίας αποτελεί η εκτέλεση της σύμβασης ή η λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη της σύμβασης. Επίσης, διατηρούμε τα δεδομένα σας αυτά στα αρχεία πελατών μας εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας.
• Σε περίπτωση παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος όπως μας τα δηλώνετε είτε κατά τη δημιουργία του λογαριασμού χρήστη σας είτε κατά την καταχώριση της παραγγελίας ως επισκέπτης, για σκοπούς σύναψης και άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης και ιδίως προκειμένου να υποβάλλετε/ ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, να γίνει επεξεργασία/ τιμολόγηση/ πληρωμή/ παράδοση της παραγγελίας, να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τα στάδια της διεκπεραίωσης της παραγγελίας ή για να απαντήσουμε στα σχετικά αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε όπως πχ αιτήματα επιστροφής προϊόντων και γενικά για την διαχείριση της παραγγελίας και εξυπηρέτησή σας. Νομική βάση της ανωτέρω επεξεργασίας αποτελεί η εκτέλεση της σύμβασης ή η λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη της σύμβασης. Κάποια προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται στα αρχεία πελατών μας προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις έννομες υποχρεώσεις μας, όπως πχ δεδομένα που αποδεικνύουν την εκάστοτε συναλλαγή για σκοπούς φορολογικούς και λογιστικούς, ενημέρωσή σας για τα στοιχεία της παραγγελίας κλπ.
• Προκειμένου να σας παρέχουμε υπηρεσίες εξυπηρέτησης/ υποστήριξης πελατών στο πλαίσιο διαχείρισης και βελτίωσης των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών, όπως για τη διεκπεραίωση αιτημάτων/ ερωτημάτων σας και την επικοινωνία μαζί σας και γενικά για να ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα αιτήματά σας. Νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων είναι η διαφύλαξη και προστασία των εν λόγω έννομων συμφερόντων μας, εφόσον έναντι των συμφερόντων αυτών δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, ειδικά για τη διαχείριση συμβάντων που σχετίζονται με την παραγγελία σας, η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται με νομική βάση την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επικοινωνούμε μαζί σας για σκοπούς συμμόρφωσης με τις νομικές μας υποχρεώσεις.
• Με τη συγκατάθεσή σας κατά την εγγραφή σας στο newsletter μας, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώνουμε μέσω email για προϊόντα και υπηρεσίες μας, καθώς και προωθητικές ενέργειές μας, συμπεριλαμβανομένων προσφορών, εκπτώσεων κλπ. Φυσικά έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.
• Για σκοπούς ασφάλειας του λογαριασμού σας και ταυτοποίησής σας όπου απαιτείται, για σκοπούς ασφάλειας και απρόσκοπτης λειτουργίας της ιστοσελίδας μας, για να διαγνώσουμε τυχόν τεχνικά προβλήματα και να την προστατεύσουμε από κακόβουλους χρήστες, αλλά και για να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση της και την εμπειρία σας. Για τους ανωτέρω σκοπούς νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων είναι η διαφύλαξη και προστασία των εν λόγω έννομων συμφερόντων μας, εφόσον έναντι των συμφερόντων αυτών δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας ή σχετική νομική μας υποχρέωση.
• Επίσης ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεών μας.

Δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Αποδέκτες δεδομένων:
Τα δεδομένα σας διαχειρίζονται οι αρμόδιοι εργαζόμενοι της yanfgb.gr. Η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση απαγορεύεται.
Επίσης τα προσωπικά σας στοιχεία δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με την yanfgb.gr επιχειρήσεις, για τους ανωτέρω σκοπούς και ιδίως τη λειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και την υποστήριξη και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης μας, σύμφωνα με τις οδηγίες μας και πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.
Έτσι για την εκτέλεση – παράδοση της παραγγελίας σας, διαβιβάζουμε υποχρεωτικά σε τρίτο πρόσωπο -μεταφορέα τα ελάχιστα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας για το σκοπό της εκτέλεσης της μεταφοράς και παράδοσης της παραγγελίας. Καθώς η επιχείρηση συνεργάζεται με εξωτερικούς τρίτους παρόχους υπηρεσιών (ταχυ)μεταφορών, η διαβίβαση αυτή των ως άνω δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας και δεν μπορεί να εξαιρεθεί, αν ο χρήστης επιθυμεί να λάβει τα προϊόντα που έχει παραγγείλει και αγοράσει στο χώρο του. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να προσέλθετε στο χώρο μας για να παραλάβετε την παραγγελία σας, ώστε να μη λάβει χώρα η διαβίβαση των ελάχιστων αυτών δεδομένων σας σε τρίτο πάροχο υπηρεσιών μεταφορών. Επίσης ενδέχεται να διαβιβάζουμε τα δεδομένα και σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (πχ τράπεζες, paypal κλπ) προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή της παραγγελίας σας, καθώς και σε παρόχους υπηρεσιών για το σκοπό λειτουργίας, φιλοξενίας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης της ιστοσελίδας. Τέλος, τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε αρμόδιες εποπτικές, δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές ελεγκτικές αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Η yanfgb.gr δεν διαβιβάζει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας πολιτικής καμία προσωπική πληροφορία δεν αποτελεί αντικείμενο ενοικίασης, πώλησης, δημόσιας ανάρτησης ή κοινοποίησης σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή ιστοσελίδες.

Χρόνος διατήρησης δεδομένων:
Τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται.

Έτσι διατηρούνται μέχρι να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις όπως πχ επιστροφές προϊόντων, εκτός εάν απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και τις νόμιμες υποχρεώσεις μας ή για να διασφαλίσουμε τις έννομες αξιώσεις μας. Τα προσωπικά δεδομένα του εγγεγραμμένου χρήστη θα διατηρούνται έως ότου ο τελευταίος ζητήσει την διαγραφή του λογαριασμού του, εκτός εάν η διατήρηση επιβάλλεται βάσει υποχρέωσης εκ του νόμου πχ για φορολογικούς σκοπούς. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη που πραγματοποιεί αγορές και αποθηκεύονται σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις, θα διατηρούνται για μέγιστο χρονικό διάστημα 20 ετών. Τα δεδομένα που συλλέγονται εξαιτίας της επικοινωνίας σας μαζί μας στα πλαίσια αιτημάτων εξυπηρέτησης πελατών θα διατηρηθούν μέχρι τη διεκπεραίωση των αιτημάτων αυτών. Σε περίπτωση που επεξεργαζόμαστε δεδομένα με βάση συγκατάθεσή σας θα διατηρηθούν μέχρι να ανακληθεί αυτή από μέρους σας.

Πώς μπορείτε να ενημερώνεστε και να διαχειρίζεσθε οι ίδιοι τις πληροφορίες σας:

Είτε επικοινωνώντας μαζί μας στο email: info@yanfgb.gr, είτε εφόσον έχετε δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη μέσω αυτού.

Δικαιώματα:
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρείτε τα εξής δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται η yanfgb.gr σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων:
δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης σε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς.
δικαίωμα διόρθωσής τους σε περίπτωση ύπαρξης λάθους/ ανακρίβειας/ έλλειψης, επικαιροποίησης.
δικαίωμα εναντίωσης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων σας με βάση τους όρους του νόμου, όταν η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον. Ωστόσο η επιχείρηση δικαιούται να επικαλεστεί επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για να συνεχίσει την επεξεργασία αυτή.
δικαίωμα περιορισμού τις επεξεργασίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, πχ. είτε επειδή αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας για χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια αυτών, είτε επειδή θεωρείτε ότι η επεξεργασία είναι παράνομη αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή των δεδομένων κλπ.
δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας πχ. αν δεν χρειάζονται πλέον για κανένα σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή αν υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα κλπ. Εφόσον έχουμε νομική υποχρέωση να διατηρήσουμε τα δεδομένα αυτά δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη διαγραφή (πχ. διατήρηση δεδομένων συναλλαγών για λόγους φορολογικής – οικονομικής διαφάνειας της επιχείρησης, διατήρηση για απόδειξη της συγκαταθέσης).
δικαίωμα φορητότητας σε άλλη εταιρεία εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό και εφόσον επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας βάσει συγκατάθεσης ή στα πλαίσια εκτέλεσης σύμβασης.
δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, χωρίς να επηρεάζεται όμως η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης.

Σημειωτέον ότι η άσκηση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιώματα δύναται να μην επιτρέψει την σύναψη ή την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε σχετικό γραπτό αίτημα είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@yanfgb.gr είτε με αποστολή ταχυδρομικής επιστολής στη διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης που αναφέρεται ανωτέρω. Ως εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να ασκήσετε ορισμένα από τα ανωτέρω δικαιώματά σας μέσω του λογαριασμού σας. Γενικά η αίτηση άσκησης των δικαιωμάτων σας είναι δωρεάν, εκτός εάν το αίτημα είναι προφανώς αβάσιμο ή υπερβολικό, ή αν ασκείται καθ’ επανάληψη, οπότε ενδέχεται να επιβληθεί καταβολή ευλόγου τέλους. Σε κάθε περίπτωση γίνεται προσπάθεια ώστε τα αιτήματα να απαντώνται εντός μηνός από την αποδεδειγμένη παραλαβή τους. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για 2 ακόμα μήνες, εφόσον απαιτείται. Για την εν λόγω παράταση και τους λόγους αυτής σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνεται ο αιτών εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Το αίτημά σας πρέπει να διατυπώνεται με σαφήνεια. Επίσης, ενδέχεται να σας ζητηθεί αποδεικτικό της ταυτότητάς σας, προκειμένου να ασκηθούν τα ανωτέρω δικαιώματα και να διεκπεραιωθεί το αίτημά σας. Πρόκειται για ένα κατάλληλο μέτρο ασφαλείας για να διασφαλιστεί ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες δεν αποκαλύπτονται σε κανένα άτομο που δεν έχει δικαίωμα να τις λάβει. Σε περίπτωση που τυχόν δεν μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμά σας θα σας ενημερώσουμε αιτιολογημένα για την άρνησή μας.

Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email: complaints@dpa.gr).

Τροποποίηση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ιστοσελίδας:
Μπορεί να ανανεώνουμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ιστοσελίδας μας από καιρό σε καιρό και όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, όπως και τη σχετική ενημέρωση, εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου. Οποιαδήποτε ανανεωμένη πολιτική θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ EMAIL/ ΔΕΛΤΙΑ (NEWSLETTERS)
Κατά την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, καλείστε να καταχωρίσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε, αν θα παράσχετε τη συγκατάθεσή σας ώστε η yanfgb.gr να μπορεί να σας αποστέλλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικά email/ δελτία (newsletters), πέρα από μηνύματα για την εξέλιξη της παραγγελίας σας ή τη διαχείριση του λογαριασμού σας (πχ. απώλεια κωδικών εισόδου).

Η yanfgb.gr αποστέλλει newsletters στους εγγεγραμμένους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος που έχουν συναινέσει ειδικά προς τούτο κατά την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα, είτε στους χρήστες που εγγράφονται μόνο στο newsletter μέσω της ιστοσελίδας μας.

Η ιστοσελίδα yanfgb.gr δεν ευθύνεται αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παράδοση.

Τα newsletters μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της ιστοσελίδας yanfgb.gr, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη σχετική σας συγκατάθεση και να διαγραφείτε, πατώντας την επιλογή “διαγραφή” που περιλαμβάνεται σε κάθε ενημερωτικό email που σας αποστέλλουμε ή στέλνοντας email στη διεύθυνση info@yanfgb.gr.

Σε κάθε περίπτωση ως προς την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών και τα δικαιώματα αυτών σε σχέση με τα newsletters μας, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ιστοσελίδας μας.