Η παρούσα ιστοσελίδα yanfgb.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων μέσω του διαδικτύου της ατομικής επιχείρησης «Arsen Hakobyan», που εδρεύει στο 34ο χλμ λεωφόρου Πόρτο Ράφτη – Μαρκόπουλου στην Αττική, (ΑΦΜ: 106391162, Δ.Ο.Υ Κορωπίου), email: info@yanfgb.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας: 699 812 9118 (εφεξής η «yanfgb» ή η «επιχείρηση»).
Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, που βρίσκεται στην διεύθυνση yanfgb.gr.
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενό τους, διότι η χρήση της ανωτέρω ιστοσελίδας yanfgb.gr διέπεται από τους όρους αυτούς και η τυχόν συναλλαγή σας μαζί μας μέσω αυτής συνεπάγεται την αποδοχή τους.
Οι όροι χρήσης και λειτουργίας της ιστοσελίδας είναι πλήρως συμβατοί με το ισχύον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό δίκαιο και ο χρήστης με την επίσκεψή του αναγνωρίζει ότι έλαβε πλήρη γνώση αυτών, τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους.
Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε ή δεν κατανοείτε τους παρόντες όρους και πρϋποθέσεις, ολικά ή μερικά, οφείλειτε να μην επισκέπτεστε ή/ και χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της.

ΟΡΟΙ
Η yanfgb.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος οποτεδήποτε και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις / αλλαγές, με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο επισκέπτης – πελάτης οφείλει να ενημερώνεται με τους όρους που είναι δημοσιευμένοι στην παρούσα ιστοσελίδα. Διευκρινίζεται ότι η τυχόν αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες οι οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πριν την αλλαγή.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ
H yanfgb.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της yanfgb.gr, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν γενικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το ηλεκτρονικό κατάστημα της yanfgb.gr, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η yanfgb.gr στο πλαίσιο των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό της κατάστημα ενημερώνει τους πελάτες με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία περί της διαθεσιμότητας ή μη των προϊόντων της και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε κάθε περίπτωση η yanfgb.gr αναλαμβάνει να ενημερώνει εγκαίρως τους τελικούς καταναλωτές για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.
Η yanfgb.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό της τόπο yanfgb.gr και κατά την διάρκεια αυτής, και τα οποία έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.
Επίσης η yanfgb.gr ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της.
Η yanfgb.gr φέρει ευθύνη μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες ή υπηρεσίες που η ίδια παρέχει μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Η ιστοσελίδα yanfgb.gr είναι επίσημος διαδικτυακός τόπος της επιχείρησης. Όλο το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα yanfgb.gr (πλην τυχόν ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων), συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της yanfgb.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση yanfgb.gr ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα yanfgb.gr ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της yanfgb.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.
Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στις ιστοσελίδες της yanfgb.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Ρητά απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, μεταφορά, φόρτωση, μεταποίηση, μεταπώληση, του συνόλου ή μέρους, του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και η δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος και της ιστοσελίδας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ
Οι χρήστες της ιστοσελίδας yanfgb.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτή και το ηλεκτρονικό κατάστημα της yanfgb.gr για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ
Η yanfgb.gr δεν ελέγχει και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων (websites) και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links), hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους και ιστοσελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η παροχή των συνδέσμων στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα γίνεται για λόγους διευκόλυνσης και η επιχείρησή μας σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνει, δεν αποδέχεται και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο κάθε συνδέσμου.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν ελεύθερα στην ιστοσελίδα, όμως δυνατότητα πραγματοποίησης παραγγελίας και αγοράς προϊόντων έχουν αποκλειστικά και μόνον οι δικαιοπρακτικά ικανοί, σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, χρήστες. Σε περίπτωση δε παραγγελίας από δικαιοπρακτικά ανίκανο προς τούτο πρόσωπο, η επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματός της εκτέλεσης αυτής από το πρόσωπο που ασκεί την κηδεμονία ή εποπτεία.
Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι τα προϊόντα που πωλούνται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος προορίζονται αποκλειστικά για αγορά και ιδία, προσωπική χρήση τους και όχι για μεταπώληση.

ΥΠΟΒΟΛΗ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Η ολοκλήρωση της παραγγελίας μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο των Ν. 2251/1994 (Προστασία των Καταναλωτών) και Π.Δ. 131/2003 (Ηλεκτρονικό Εμπόριο), όπως ισχύουν σήμερα.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες όρους δεν συνιστούν πρόταση πώλησης αλλά ενημέρωση.
Για να μπορέσετε να παραγγείλετε δεν είναι υποχρεωτικό να είστε εγγεγραμμένος χρήστης, θα σας συμβουλεύαμε όμως να δημιουργήσετε λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας, καθώς θα είναι πιο εύκολη η όλη διαδικασία σε οποιαδήποτε μελλοντική χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Ο χρήστης πατώντας «Αποστολή Παραγγελίας» υποβάλλει πρόταση για αγορά των προϊόντων που βρίσκονται στο καλάθι του και πρέπει να αναγνωρίσει ότι έχει διαβάσει και συμφωνεί με τους όρους και προϋποθέσεις του ιστοτόπου. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για την ορθότητα και νομιμότητα των προσωπικών του στοιχείων τα οποία η επιχείρηση γνωρίζει μόνο κατά δήλωσή του, ενώ αναγνωρίζει ότι κάθε ψευδής δήλωση καθιστά ανέφικτη την εκτέλεση της όποιας μεταξύ μας σύμβασης πώλησης, με επιφύλαξη της επιχείρησης για αναζήτηση αποζημίωσης από τον χρήστη για κάθε ζημία που τυχόν υποστεί από την υπαίτια αυτή συμπεριφορά του.
Η παραγγελία σας ολοκληρώνεται με την αποδοχή της από την επιχείρηση δια αποστολής έγγραφης σχετικής επιβεβαίωσης παραγγελίας προς εσάς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που υποδείξατε κατά την υποβολή της εν λόγω παραγγελίας. Σε αντίθετη περίπτωση που δεν λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας, προκειμένου να ζητήσετε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η υποβολή της παραγγελίας σας.
Σημειώνεται ότι οι τιμές που αναγράφονται δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνουν και ΦΠΑ (24%), αλλά όχι τα έξοδα αποστολής που προστίθενται στη συνέχεια.
Οι τιμές των προϊόντων μπορούν να μεταβληθούν από την επιχείρηση χωρίς προειδοποίηση, σε κάθε περίπτωση όμως, ισχύει η συνολική τιμή που αναγράφεται στο ηλεκτρονικό αντίγραφο της παραγγελίας κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της παραγγελίας.
Η πληρωμή της παραγγελίας πραγματοποιείται με τους Τρόπους Πληρωμής που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας, το περιεχόμενο των οποίων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
Μπορείτε να ακυρώσετε μία παραγγελία (ολικά ή μερικά) που έχει ήδη καταχωρηθεί με τους τρόπους που ορίζονται κατωτέρω.
Με την επιφύλαξη να συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας εντός το αργότερο 30 ημερών από την ημερομηνία της επιβεβαίωσης παραγγελίας. Παρ’ όλα αυτά, καθυστερήσεις μπορεί να προκύψουν σε περιπτώσεις πχ προσαρμογής των προϊόντων στις απαιτήσεις του πελάτη, ανάλογα με την περιοχή παράδοσης ή σε απρόβλεπτες περιστάσεις.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ & ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Σε κάθε περίπτωση τα έξοδα αποστολής μίας παραγγελίας που πραγματοποιήθηκε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος επιβαρύνουν τον πελάτη.
Το περιεχόμενο των Τρόπων και Εξόδων Αποστολής που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Για οποιαδήποτε απορία σας σε σχέση με την επιστροφή ενός προϊόντος ή ενός μέρους των προϊόντων της παραγγελίας σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας, ή με email στο info@yanfgb.gr ή τηλεφωνικά στο τηλέφωνο επικοινωνίας μας 699 812 9118.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης που έχετε συνάψει στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα yanfgb.gr, χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών (εξαιρουμένων των περιπτώσεων κατωτέρω που το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν παρέχεται).
Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της παραλαβής των προϊόντων δηλ. της ημέρας που εσείς αποκτήσατε (ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε) τη φυσική κατοχή των προϊόντων.
Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση με μία ξεκάθαρη δήλωση υπαναχώρησης την οποία θα πρέπει να μας στείλετε:
είτε με επιστολή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της επιχείρησης «Arsen Hakobyan», που εδρεύει στο 34ο χλμ λεωφόρου Πόρτο Ράφτη – Μαρκόπουλου στην Αττική, (ΑΦΜ: 106391162, Δ.Ο.Υ Κορωπίου), email: info@yanfgb.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας: 699 812 9118 Σε κάθε περίπτωση για online παραγγελίες μπορείτε να επικοινωνείτε και τηλεφωνικά μαζί μας πριν την επιστροφή των προϊόντων στο τηλ: 699 812 9118.
Στη δήλωση υπαναχώρησης θα πρέπει να αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό/ ημερομηνία παραγγελίας και την ημερομηνία που παραλάβατε το προϊόν, καθώς επίσης να αναφέρετε ρητώς ότι υπαναχωρείτε από την συναλλαγή και επιστρέφετε το προϊόν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που θα βρείτε εδώ, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό.
Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.
Συνέπειες της υπαναχώρησης:
Εάν υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, εφόσον η διαδικασία επιστροφής έχει ολοκληρωθεί σωστά και πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής κατωτέρω, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εκτός εάν είχατε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό- και υπό τον όρο να μην επιβαρυνθείτε με δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρημάτων.
Στην περίπτωση χρέωσης του πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, η επιχείρηση εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η επιχείρησή μας κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο πίστωσης του ποσού και τυχόν καθυστερήσεις, αφού αυτό είναι καθαρά ευθύνη της αρμόδιας τράπεζας.
Εκτός από την περίπτωση που η επιχείρησή μας προσφέρθηκε να παραλάβει η ίδια το προς επιστροφή προϊόν, δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω το προϊόν ή μέχρις ότου εσείς μας παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω το προϊόν, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω τα προϊόντα ή να τα παραδώσετε σε εμάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από τη σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα προϊόντα πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.
Τα προϊόντα επιστρέφονται στη διεύθυνση της επιχείρησης «Arsen Hakobyan», που εδρεύει στο 34ο χλμ λεωφόρου Πόρτο Ράφτη – Μαρκόπουλου στην Αττική.
Σε όλες τις περιπτώσεις το προϊόν προς επιστροφή θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση που παραλήφθηκε, πλήρες και χωρίς φθορές ή ζημιές, να μην έχουν αφαιρεθεί τυχόν ταμπελάκια ή σημάνσεις μάρκας κλπ που ενδέχεται να έχει επάνω του, στην αρχική και πλήρη συσκευασία του η οποία πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν τη συναλλαγή και συνόδευαν το προϊόν κατά την παράδοση (πχ οδηγίες). Σε κάθε περίπτωση το προϊόν προς επιστροφή θα πρέπει να συνοδεύεται από την πρωτότυπη Απόδειξη Λιανικής Πώλησης ή το Τιμολόγιο και Δελτίο Αποστολής.
Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.
Η yanfgb.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το προϊόν χαθεί πριν φτάσει στο κατάστημα. Τα επιστρεφόμενα προϊόντα είναι υπό την δική σας ευθύνη μέχρι να φτάσουν σε εμάς.
Αφού εξετάσουμε λεπτομερώς το επιστρεφόμενο προϊόν, θα σας ενημερώσουμε για την επιστροφή χρημάτων.
Εσείς θα επιβαρυνθείτε εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά με την άμεση δαπάνη επιστροφής των προϊόντων. Επίσης εσείς φέρετε ευθύνη και επιβαρύνεστε με οποιαδήποτε μείωση της αξίας των προϊόντων προκύψει εάν χρησιμοποιήσετε/διαχειριστείτε τα προϊόντα με τρόπο διαφορετικό πλην εκείνου που είναι απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των προϊόντων.
Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται:
(α) σε προϊόντα που έχουν παραληφθεί από κατάστημα και δεν συνιστούν παραγγελία εξ’ αποστάσεως.
(β) στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί ή υποστεί τροποποίηση από εσάς σύμφωνα με τα ανωτέρω.
(γ) σε προϊόντα τα οποία κατασκευάζονται αποκλειστικά για τον πελάτη σύμφωνα με εξατομικευμένες προδιαγραφές κατόπιν ειδικής παραγγελίας, πχ με βάση τα χρώματα, διαστάσεις κλπ που ο ίδιος ο πελάτης επιλέγει, όπως επισημαίνονται στην ιστοσελίδα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες αποδεδειγμένα το προϊόν που λάβατε είναι ελαττωματικό ή λείπουν οι συμφωνημένες ιδιότητες ή δεν αντιστοιχεί σε αυτό που έχετε παραγγείλει μπορείτε να ζητήσετε:
• την αντικατάσταση του προϊόντος ή
• να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση και να επιστρέψετε το προϊόν, εκτός εάν πρόκειται για επουσιώδες ελάττωμα, κατ’ εφαρμογήν των όσων αναφέρονται ανωτέρω για το δικαίωμα υπαναχώρησης.
Σε κάθε περίπτωση η αντικατάσταση ή επιστροφή ελαττωματικού προϊόντος είναι εφικτή μόνο εφόσον επικοινωνήσετε την ίδια μέρα ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή του μαζί μας τηλεφωνικά στο 699 812 9118 ή μέσω email στο info@yanfgb.gr ή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας, ενημερώνοντάς μας σχετικά και αποστέλλοντάς μας φωτογραφία του ελαττώματος.
Πριν προβείτε σε επιστροφή προϊόντων θα πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση με το κατάστημα με έναν από τους ανωτέρω τρόπους.
Σε όλες τις περιπτώσεις το προϊόν προς επιστροφή ή αντικατάσταση θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση που παραλήφθηκε, πλήρες και χωρίς φθορές ή ζημιές, να μην έχουν αφαιρεθεί τυχόν ταμπελάκια ή σημάνσεις μάρκας κλπ που ενδέχεται να έχει επάνω του, στην αρχική και πλήρη συσκευασία του η οποία πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν τη συναλλαγή και συνόδευαν το προϊόν κατά την παράδοση (πχ οδηγίες). Σε κάθε περίπτωση το προϊόν προς επιστροφή θα πρέπει να συνοδεύεται από την πρωτότυπη Απόδειξη Λιανικής Πώλησης ή το Τιμολόγιο και Δελτίο Αποστολής.
Η yanfgb.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το προϊόν χαθεί πριν φτάσει στο κατάστημα.
Θα εξετάσουμε προσεκτικά το επιστρεφόμενο προϊόν και θα σας ενημερώσουμε μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή (ελαττωματικό προϊόν) δεν επιβαρύνεστε με μεταφορικά έξοδα, εφόσον έχει υπάρξει πρώτα σχετική συνεννόηση.
Σε κάθε περίπτωση το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση είναι 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής.
Σε περίπτωση που η μεταφορά έγινε με μεταφορική εταιρεία που υπέδειξε ο πελάτης, η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καταστροφή ή ελάττωμα υπέστη το προϊόν.
Σε κάθε περίπτωση, τυγχάνουν εφαρμογής και τα ισχύοντα στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και την ειδικότερη εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την Πολιτική Επιστροφών στην ιστοσελίδα μας, το περιεχόμενο της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω προβλέψεων περί υπαναχώρησης η ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις:
Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να κάνετε πίσω πατώντας «back» και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας στο κουμπί «διαγραφή» των προϊόντων.
Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέστε στο τηλέφωνο 699 812 9118 ή να επικοινωνήσετε μέσω email στο info@yanfgb.gr και ένας εκπρόσωπός μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας.
Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει ήδη τιμολογηθεί ή και μετά την αποστολή ή παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας στο τηλέφωνο 699 812 9118 ή επικοινωνήστε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας ή μέσω email στο info@yanfgb.gr, εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας. Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα και θα σας ενημερώσει για τις επιλογές σας.
Εφόσον η παραγγελία έχει τιμολογηθεί και έχει πλέον δρομολογηθεί για την παράδοσή της, τα έξοδα επιστροφής τα αναλαμβάνει ο πελάτης.
Σε κάθε περίπτωση το ανώτατο χρονικό περιθώριο ακύρωσης της παραγγελίας είναι 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η yanfgb.gr αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος yanfgb.gr επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:
Αναγνώριση Πελάτη
Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.
Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψής τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειάς τους ή διαρροής τους θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίησή μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα της yanfgb.gr δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα για τη δημιουργία password.
Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων
Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL.
Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)
Η πρόσβαση στα συστήματά μας ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της επιχείρησης.
Κρυπτογράφηση
Το σύστημα της yanfgb.gr αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα της yanfgb.gr σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.
Σε όποιο σημείο της παρούσας ιστοσελίδας εισάγετε προσωπικά δεδομένα (password, διευθύνσεις, τηλέφωνα, πιστωτικές κάρτες κ.τ.λ.) υπάρχει κρυπτογράφηση SSL.
Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κατά την παραγγελία και εφόσον ο χρήστης / πελάτης έχει συνδεθεί με το username και το προσωπικό του κωδικό στο ηλεκτρονικό κατάστημα yanfgb.gr, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματα της yanfgb.gr κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού. Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser σας τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα.
Το σύστημα της yanfgb.gr αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα της yanfgb.gr σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.
Απόρρητο Συναλλαγών
Η τήρηση του απορρήτου είναι αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στη yanfgb.gr είναι εμπιστευτικές και η yanfgb.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:
Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, πχ για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας.
Η yanfgb.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
Στην περίπτωση που η yanfgb.gr χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων/ υπηρεσιών της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.
Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.
Η yanfgb.gr ακολουθεί τον ισχύοντα Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα φυσικά πρόσωπα που επισκέπτονται την παρούσα ιστοσελίδα yanfgb.gr μπορούν να πλοηγούνται σε αυτή και να κάνουν χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της είτε ως απλοί επισκέπτες είτε ως εγγεγραμμένοι χρήστες και για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων λόγω της πρόσβασης αυτής ισχύει η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ιστοσελίδας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679/ΕΕ «ΓΚΠΔ»), και το εκάστοτε ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και τα λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή εφαρμοστέα νομοθετήματα που αφορούν την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γενικά, και δη στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή διατηρείτε το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή εναντίωσης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων σας, φορητότητας και ανάκλησης της χορηγηθείσας συγκατάθεσης, εφόσον συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Αναλυτικές πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας είναι διαθέσιμες στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ιστοσελίδας μας.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ EMAIL / ΔΕΛΤΙΑ (NEWSLETTERS)
Κατά την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, καλείστε να καταχωρίσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε, αν θα παράσχετε τη συγκατάθεσή σας ώστε η yanfgb.gr να μπορεί να σας αποστέλλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικά email/ δελτία (newsletters), πέρα από μηνύματα για την εξέλιξη της παραγγελίας σας ή τη διαχείριση του λογαριασμού σας (πχ. απώλεια κωδικών εισόδου).
Η yanfgb.gr αποστέλλει newsletters στους εγγεγραμμένους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος που έχουν συναινέσει ειδικά προς τούτο κατά την εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα, είτε στους χρήστες που εγγράφονται μόνο στο newsletter μέσω της ιστοσελίδας μας.
Η ιστοσελίδα yanfgb.gr δεν ευθύνεται αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παράδοση.
Τα newsletters μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της ιστοσελίδας yanfgb.gr, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη σχετική σας συγκατάθεση και να διαγραφείτε, πατώντας την επιλογή “διαγραφή” που περιλαμβάνεται σε κάθε ενημερωτικό email που σας αποστέλλουμε ή στέλνοντας email στη διεύθυνση info@yanfgb.gr.
Σε κάθε περίπτωση ως προς την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών και τα δικαιώματα αυτών σε σχέση με τα newsletters μας, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ιστοσελίδας μας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθμ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21-5-2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και την Οδηγία 2013/11/ΕΚ για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.